TVÅNGS-

MÄSSIGA

 BETEENDEN

Du har nu kommit till den femte, och sista delen av denna gratiskurs. Denna del ska handla om tvångsmässiga beteenden som är vanliga hos hundar med reaktiva problem. Även icke reaktiva hundar kan såklart också ha problemen som nämns i denna text, det är därför bra för alla hundägare att läsa. 


Kanske känner du igen vissa beteenden, kanske känner du igen alla. Oavsett så är det bra att läsa på lite grann så att du enklare kan upptäcka sådana händelser i framtiden. 


Hundar är kända för sina lekfulla och ofta udda beteenden, vilket såklart är helt normalt för de allra flesta! Problemet uppstår först när dessa beteenden blir återkommande, överdrivna och okontrollerbara- då kan det vara en anledning till oro. 


Tvångsbeteenden hos hundar, som ofta kallas tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder - OCD på engelska), kan ha en betydande inverkan på dess allmänna välbefinnande. Du kommer nu att läsa om tvångsbeteenden hos hundar, deras potentiella medicinska konsekvenser och resultaten från anmärkningsvärda studier inom området. 

Att förstå tvångsbeteenden hos hundar

Tvångsbeteenden hos hundar liknar människans. Det är beteenden som är återkommande, rituella handlingar hunden utför till synes utan anledning. Dessa beteenden kan ta sig olika uttryck, nedan kan du se några exempel:

  • Överdrivet slickande

  • Jaga svansen

  • Överdrivet skällande

  • Vankande

  • Hugga efter flugor

  • Ljus-, eller skuggjakt

Även om vissa av dessa beteenden kan verka ofarliga eller till och med roliga till en början, kan de eskalera till en punkt där de stör hundens dagliga liv och orsakar lidande för både hunden och människan. 


Om du misstänker att din hund har tvångssyndrom ska du börja dokumentera hur länge beteendena utförs och hur ofta. Spela in video, det hjälper dig i att förstå samt att få en åsikt från någon annan kunnig person. 


Ingrip genom att omdirigera din hund när den börjar utföra beteendet. Gå en promenad, ta fram en fylld Kong, ett ben eller något annat som hunden gillar att pyssla med. Gräla aldrig med hunden, utan bara styr dess fokus till något annat.  


Dokumentera om det är lätt att omdirigera din hund och om beteendet i sådant fall upphör. Allt detta bör sedan diskuteras med en veterinär eller beteendevetare för att du och din hund ska få rätt hjälp framåt.

Kliniska egenskaper och resultat

En studie som genomfördes av Overall och Dunham 2002 ("Clinical features and outcome in dogs and cats with obsessive-compulsive disorder: 126 Cases 1989-2000") kastade redan då ljus över de kliniska aspekterna av tvångssyndrom hos hundar och katter. 


Denna forskning analyserade ett antal fall under ett decennium och betonade vikten av att erkänna tvångssyndrom som ett verkligt medicinskt tillstånd. Studien betonade att tvångsbeteenden hos hundar inte bara är konstiga vanor utan snarare ett betydande medicinskt problem.

Medicinska konsekvenser av tvångsbeteenden

Tvångsbeteenden hos hundar kan vara tecken på underliggande medicinska problem. Även om de exakta orsakerna till tvångssyndrom hos hundar inte är helt klarlagda finns det flera faktorer som tros bidra såsom genetik, tidiga livserfarenheter och obalanser i kroppen. 


Dessutom kan vissa medicinska tillstånd utlösa eller förvärra tvångsbeteenden.


På videon nedan ser du ett exempel på en hund med tvångsmässiga beteenden i form av jagande av skuggor: 

Metoder

Att hantera tvångsbeteenden hos hundar kräver ofta en nyanserad strategi och det är inte det lättaste för en hundägare utan erfarenhet av just dessa utmaningar. 


En beteendevetare kan rekommendera beteendemodifierande tekniker såsom desensibilisering och motbetingning. Tillsammans fungerar metoderna för att lindra symtomen, ibland behövs även läkemedel som hjälp beroende på hundens orsak till beteendet. 

Dålig mage och överdrivet slickande

Tvångsmässigt slickande, där en hund oupphörligt slickar på ytor eller delar av kroppen, är ett vanligt tvångsbeteende. 


I en studie av Bécuwe-Bonnet et al. från 2012 med titeln "Gastrointestinal disorders in dogs with excessive licking of surfaces" fann man ett samband mellan överdrivet slickande och störningar i mag/tarmkanalen. 


Detta tyder på att vissa tvångsbeteenden kan vara ett svar på underliggande medicinskt obehag eller smärta. 


Att behandla den underliggande orsaken kan alltså helt vara lösningen på hundens problem i dessa fall.

Huggande efter flugor och medicinsk utvärdering

Att hugga efter flugor är ett tvångsmässigt beteende där en hund verkar nafsa efter imaginära flugor. Det kan ofta vara förbryllande för ägarna, men ofta tycker man bara att det ser roligt ut. 


Frank et al.s forskning i "Prospective medical evaluation of 7 dogs presented with fly biting" visade på vikten av en grundlig medicinsk utvärdering i sådana fall. Att identifiera och åtgärda eventuella medicinska problem är avgörande för att effektivt kunna hantera tvångsbeteenden.

Tvångsbeteenden hos hundar är mer än bara egenheter- de signalerar ofta underliggande medicinska problem som kräver uppmärksamhet och vård. 


De studier som nämns ovan har bidragit till vår förståelse av de kliniska egenskaperna och de medicinska konsekvenserna av tvångsbeteenden hos hundar. 


Att känna igen dessa beteenden som potentiella medicinska problem och söka rådgivning och behandling är viktigt för att säkerställa välbefinnandet hos våra hundkompisar. 


Om du misstänker tvångsmässiga beteenden uppmanar jag dig att kontakta en veterinär som är specialiserad på beteende eller en beteendevetare. Genom att ta itu med grundorsakerna till tvångsbeteenden kan din hund hitta harmoni och leva ett mycket lyckligare liv.


Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut när hunden har problem med svansjagande:

Gör såhär

Är du osäker på om din hund har problem med tvångsmässiga beteenden? Gör följande:

  • Dokumentera beteendena - Vilket beteende, hur ofta och hur länge det sker (filma gärna!)

  • Dokumentera avledning - Hur lätt gick det att avleda med något annat? Upphörde problemet?

  • Kontakta en beteendevetare med all information du samlat för att få råd

Avslutningsvis

Denna gratiskurs är nu slut, men om du är fortsatt intresserad av hundträning, problemlösning och att få lära dig mer utan extra kostnad så är våra måndagsbrev en rekommendation. Varje måndag tar vi upp en fråga som vi fått in av er läsare för att diskutera vidare. Har du något ämne du vill ta upp? Ställ din fråga här nedan! 

Undrar du något?

Namn:

Email:

Fråga: